De Baard van Sinterklaas

De Baard van Sinterklaas

Over de Baard...

De Sint lijkt zich al decennia lang vast te klampen aan dezelfde baardstijl. Is het gewenning, durft ‘ie een andere look niet aan of is de goedheiligman niet op de hoogte wat er speelt anno 2019? De tijdgeest verandert, net als mode, styling en trends. Met één van deze upgrades zal de Sint er een nóg geslaagder feest van maken!

Fotograaf Tom ten Seldam, styliste Marlon Schuurman, barber Allard Honigh, model Aad en fotografie assistente Loes de Boer zijn bij elkaar gekomen om een tof project tot leven te laten komen. Ze hebben foto’s gemaakt die je mogelijk aan het denken zetten, maar die bovenal voor een glimlach zorgen.

De Pieten discussie is in volle gang, met verschillende uitkomsten. Mensen zijn voor, tegen of neutraal. Ze willen erover praten, discussiëren, hun standpunt duidelijk maken of juist distantiëren. Er wordt gezocht naar een oplossing, een Sinterklaasfeest waarbij iedereen zich welkom voelt. Als reactie hierop is de Roetveegpiet geopperd, ook hierover verschillen de meningen. 

Sinterklaas brengt mensen samen; familie, vrienden en (on)bekenden. Dit gaat gepaard met gedichten, cadeaus en gezelligheid. Zodra bovenstaande discussie start, lijkt dit kerngevoel te verdwijnen. Luisteren we nog wel écht naar elkaar? Laten we iedereen in waarde en proberen we elkaar nog wel te begrijpen?

Het doel van dit project is om de Pieten discussie te verzachten; voor- en tegenstanders nader tot elkaar te brengen door de aandacht van de zwaarbeladen Piet af te halen en de focus te verplaatsen naar de baard van Sinterklaas. De baard wordt gezien als metafoor voor de discussie. 

Termen die bij dit project passen zijn openheid, saamhorigheid, positiviteit, aandacht voor elkaar en liefde. Niet te serieus, maar met een knipoog en twist. We laten zien dat - ondanks kleine aanpassingen - de Sint nog steeds hetzelfde is (en misschien zelfs nog wel leuker?). Zoals te zien heeft de Sint een licht bezorgde blik, dat is omdat hij graag iedereen gelukkig wil maken.

Oh kom er eens kijken, wat er in mijn baardje zit...

Oh kom er eens kijken, wat er in mijn baardje zit...

Sint x Jack Sparrow

Sint x Jack Sparrow

Who was involved